بازی مسؤولانه

الف) بازی مسئولانه

شما قادر به کنترل و محدود کردن حساب خود، استراحت کوتاه و بدون دسترسی به حساب کاربری  و حتی حذف حساب کاربری خود به صورت موقت و یا دائم بر روی این وب سایت هستید.

لطفا اطلاعات بیشتر در مورد گزینه های موجود را در این صفحه پیدا کنید.

 

ب) ایجاد محدودیت بر روی حساب کاربری

1) شما می توانید محدودیت های زیر را در رابطه با حساب خود تنظیم کنید: تعیین حداکثر مقدار واریز و یا تعیین حداکثر مقدار کل واریز برای مدتی خاص مانند: 24 ساعت، 7 روز و یک ماه. فعال شدن این گزینه ممکن است تا 24 ساعت طول بکشد.

2) اگر شما در حین استفاده از حساب کاربری خود از گزینه ی محدودیت واریز استفاده کنید، اجازه ی افزایش مبلغ حد اکثر واریز تا 24 ساعت به شما داده نخواهد شد. پس از اتمام این دوره ی تنفس 24 ساعته، شما نیاز به تایید مجدد درخواست خود برای افزایش مبلغ حد اکثر واریز دارید.

3) برای ایجاد محدودیت واریز بر حساب خود با چت پشتیبانی و یا شماره ی تلفن پشتیبانی ما، تماس حاصل نمایید

 

پ) استراحت کوتاه مدت/تعلیق حساب کاربری

شما به طور موقت امکان تعلیق حساب کاربری خویش را دارید. این مدت میتواند بین 24 ساعت تا 6 هفته باشد. 1) برای دسترسی به این امکان، لطفا با پشتیبانی در چت تماس بگیرید.

2) در صورت درخواست این گزینه، در دوره ی تاییدی شما، حساب شما تعلیق شده و تا پایان این دوره امکان دسترسی به این حساب مقدور نمی باشد.

3) ممکن است به منظور شروع دوره ی تالیق مجبور به خروج از سایت شوید. قبل از خروج از سیستم امکان شرط بندی جدید وجود خواهد داشت. مسولیت از دست دادن شرط جدید شما و مبلغ مربوط به آن به عهده سایت نخواهد بود

 4) پس از اینکه درخواست شما برای تعلیق تکمیل شد، ما قادر به برگرداندن آن نخواهیم بود.

5) مبلغ موجود در حساب کاربری شما و هر شرطی که قبل از درخواست تعلیق بسته بودید در حساب شما باقی خواهد ماند. در صورت بردن شروط از قبل تعیین شده، مبلغ برد به حساب شما واریز خواهد شد و شما پس از اتمام دوره ی تعلیق قابل دسترسی به آن خواهید بود.

6) در طول دوره ی تعلیق، شما قادر به دسترسی یا لغو شرط های از پیش بسته شده ی خویش نخواهید بود و در این دوران بونس ها و جوایز شما امکان منقضی شدن را خواهند داشت.

 

ت) حذف اختیاری

1) برای دسترسی به این امکان، لطفا با پشتیبانی در چت تماس بگیرید.

2) شما باید دوره زمانی که محدودیت "حذف اختیاری" اعمال خواهد شد را مشخص کنید. (حداقل زمانی خود حذفی 6 ماه است). پس از پایان 6 ماه می توانید این دوره را تمدید مجدد کنید.

3) پس از ارائه ی درخواست حذف اختیاری، حساب شما ظرف 24 ساعت بسته خواهد شد و مبالغ موجود در حساب به شما بازگردانده خواهد شد.

 4) ممکن است به منظور شروع دوره ی حذف اختیاری مجبور به خروج از سایت شوید. قبل از خروج از سیستم امکان شرط بندی جدید وجود خواهد داشت. مسولیت از دست دادن شرط جدید شما و مبلغ مربوط به آن بر عهده سایت نخواهد بود.

 در خواست لغو این حذف تا پایان دوره ی انتخاب شده مقدور نمی باشد.


در پایان این دوره ی زمانی حساب شما تا حد اکثر زمان 7 سال بسته خواهد ماند مگر اینکه شما شخصاً اقدامی به لغو حذف از طریق تماس با پشتیبانی کنید. بعد از این درخواست و پس از بررسی، ما به شما اطلاع خواهیم داد که آیا اجازه ی باز گرفتن این حساب را دارید یا اینکه درخواست شما برای باز گشتن تایید نشده. بعد از آن شما را به یک دوره ی تنفس 24 ساعته وارد می شوید تا به این تصمیم بیشتر فکر کنید..

5) شما متعهد هستید که در طول مدت حذف اختیاری، حساب کاربری جدید نخواهید کرد، و مسوولیت کلیه ی اعمال شما، بر عهده ی خود شما خواهد بود. ما فرآیندهایی برای تشخیص حساب های تکراری که درحالت حذف اختیاری یا حذف اجباری فرار دارند، داریم. پس از یافتن چنین حساب هایی ، موجودی شما از زمان حذف اختیاری، ظرف 14 روز به شما باز گردانده خواهد شد. این عمل مطابق با اصول شرط کانون بت می باشد.

6) در صورت حصول اطمینان از اینکه شما یک حساب حذف اختیاری دارید، به شما اجازه ی بستن شرط و باز کردن حساب کاربری داده نخواهد شد.